Arbeidsliv og virksomhetsstyring
Fagområde

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Vårt arbeidsrettsteam inkluderer 16 advokater spesialisert innen arbeidsrett, pensjon og personvern – dette gjør oss til et av de største og mest anerkjente arbeidsrettslige fagmiljøene i Norge. Vi er tilstede for kunden, og sammen finner vi løsningen.

Samfunnet og markedet er kontinuerlig i endring. Vår omfattende kompetanse og erfaring er viktig for å kunne tilby det beste for våre kunder. Våre advokater bistår flere av Norges største arbeidsgivere, både private og offentlige, samt utenlandske virksomheter. Kompetansedeling og faglig utveksling er viktig for oss, vi arrangerer jevnlig faglige arrangementer og er forfattere av en rekke publikasjoner.

Vi har en resultatorientert og kommersiell tilnærming til alle oppdrag slik at vi sammen med våre kunder når de mål som blir satt. Med vår inngående bransjekunnskap og vårt nære samarbeid med Haavinds øvrige kompetanseområder kan vi levere topp kvalitet innenfor alle former for oppdrag for våre kunder.

The lawyers make complex issues understandable. They are very service-oriented, and always deliver quickly and on time.

Chambers and Partners_kvadrat_svart

Chambers and Partners (2021) – Band 1

Vi bistår innen alle sider av kollektiv- og individuell arbeidsrett, blant annet i omstillingsprosesser, inngåelse og opphør av arbeidsforhold, konkurranseklausuler, incentivordninger, outsourcing, arbeidsmiljø, undersøkelser og granskninger, personvern og kontrolltiltak og tvisteløsning. Vi har også betydelig pensjonsrettslig kompetanse og erfaring.

Individuell arbeidsrett

 • Utforming og tolking av arbeidsavtaler
 • Konkurranseklausuler
 • Incentivordninger; bonus og opsjonsavtaler
 • Internasjonal arbeidsrett; utplassering/utstasjonering
 • Arbeidstid, overtid, sykepenger og ferie
 • Krav til arbeidsmiljøet/HMS; ikke- diskriminerings bestemmelser og varsling – undersøkelser/gransking
 • Omstillinger; nedbemanning, inn- og outsourcing, oppkjøp og fusjoner
 • Opphør av arbeidsforhold; sluttavtaler, oppsigelser, avskjed
 • Yrkesskader
 • Personvern og kontrolltiltak
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Prosedyre ved tvister

Excellent labour law experts – the ‘little extra’ you need and no other can provide. To-the-point advice. True trusted advisers.

The Legal 500_kvadrat

The Legal 500 (2021) – Tier 1

Kollektiv arbeidsrett

 • Tariffavtaler – forhandlinger og løsninger av tvister
 • Prosedyre for Arbeidsretten og Rikslønnsnemda

Pensjonsrett

 • Individuelle pensjonsavtaler
 • Kollektive pensjonsavtaler; foretakspensjon og innskuddspensjon
 • Endringer og avvikling av pensjonsordninger
 • Behandling av pensjonsordninger ved virksomhetsoverdragelse
 • AFP-ordninger
 • Prosedyre