Bransje

Olje og offshore

Vi kjenner industrien.

Vårt team har særlig lang erfaring med kontraktsbistand, tvisteløsning og arbeidsrett, og bistår i stadig flere transaksjoner innenfor bransjen. Den brede erfaringen med internasjonal voldgift og tvisteløsning i komplekse saker gjør at våre advokater forstår hva som kreves for å operere i det internasjonale markedet.

Good in negotiations ... enthusiastic and able to contribute to solutions and to a nice atmosphere.

Chambers and Partners_kvadrat_svart

Chambers and Partners (2021)

Våre eksperter gir råd, inkludert

  • Utforming og kvalitetssikring av kontrakter
  • Kontraktsoppfølging
  • Forliksforhandlinger, megling og prosedyre både for alminnelige domstoler og voldgiftsdomstoler, inkludert International Chamber of Commerce (ICC)
  • Arbeidsrettslige spørsmål
  • Transaksjoner og oppkjøp
  • IPR-saker
  • Skattespørsmål
  • Organisering av samarbeid/joint ventures