Click continue to switch to the English version of our webpage.

Offshore og industri

Vi kjenner industrien. 

Haavind har over lang tid vært en partner til norsk industri, både innen offshore olje- og gassektoren, verftsindustrien, samt mekanisk-, prosess- og energikrevende industri. Vi engasjerer oss i måten bransjene samhandler med hverandre på og bidrar til å finne nye og forbedrede måter å operere og samarbeide på i et globalt, konkurranseutsatt miljø.

Vårt bransjeteam for offshore og industri har omfattende erfaring med etablering, gjennomføring og ferdigstillelse av komplekse olje- og gassutviklingsprosjekter, store industrianleggsprosjekter og diverse andre komplekse leveranse- og entreprisesaker, både offshore og onshore. Vårt arbeid inkluderer transaksjonsarbeid, tvisteløsning og strategisk rådgivning knyttet til våre kunders virksomhet. Selv om vårt fokus alltid vil være på å finne gode minnelige og kommersielle løsninger i samsvar med våre kunders beste interesser, har Haavind også et stort tvisteløsningsteam med omfattende erfaring knyttet til gjennomføring av komplekse industrielle og kommersielle tvister gjennom voldgift og alminnelige domstoler.

Flere av våre advokater har erfaring fra å ha jobbet in-house for offshore- og industriaktører, og har gjennom dette opparbeidet seg en særlig god forståelse for de kommersielle driverne som eksisterer i bransjen. Våre teammedlemmer har vært involvert i flere av de største utbyggingsprosjektene på norsk sokkel, utvikling eller modifikasjon av de fleste av olje- og gassanleggene på land i Norge, samt flere feltutbygginger, inkludert havbunnsutbygginger, i andre deler av verden.

I tillegg til oppdrag innen tradisjonell offshore olje- og gassutvikling, modifikasjons- og vedlikeholdsinvesteringer og -prosjekter, inkluderer vårt teams, samt våre kunders, fokus og erfaringer bl.a.:

 • Offshore elektrifiseringsprosjekter,
 • Offshore og onshore vindinvesteringer og -prosjekter,
 • Investeringer og utviklingsprosjekter knyttet til energiomstillingen, som f.eks. hydrogen, ammoniakk, biodrivstoff og andre løsninger for energilagring,
 • Investeringer og prosjekter knyttet til CO2-reduksjon og karbonfangst, -utnyttelse og -lagring, og
 • Investeringer og prosjekter knyttet til fiskeoppdrett offshore og onshore.

Vi har vært, og er fortsatt, sentrale i utviklingen og vedlikeholdet av flere standardkontrakter brukt av norsk olje- og gassindustri, herunder Norsk Totalkontrakt (NTK15) Norsk Fabrikasjonskontrakt (NF15) og Norske Innkjøpsbetingelser (NIB16), samt de internasjonale og nordiske leveringsbetingelsene for mekaniske- og elektriske moduler og komponenter utstedt av Orgalim og noen av de viktigste nordiske bransjeforeningene (f.eks. Orgalim S2012 og SI14, og NL17 og NLM19).

Vi bistår med

Alle aspekter knyttet til våre kunders investeringer og prosjekter

 • Strukturering av deres investeringer og prosjekter,
 • Kontraktsutforming, kvalifisering og forhandlinger,
 • Prosjektgjennomføring og risikohåndtering,
 • Forliksforhandlinger, mekling og prosedyre både for de alminnelige domstolene og voldgift, inkludert internasjonal institusjonell voldgift,
 • Organisering av samarbeid/joint ventures, konsortier og allianser,
 • Transaksjoner og oppkjøp,
 • Restrukturering av selskaper og børsnoteringer,
 • Compliance, ESG og sanksjoner,
 • Arbeidsrettslige problemstillinger,
 • Problemstillinger og tvister knyttet til immaterielle rettigheter,
 • Regulatoriske problemstillinger, konsesjonssystemer og støtteordninger for industriutvikling, og
 • Direkte og indirekte skatt.

Relevant innsikt