Bård Sandstad bistår klienter med juridisk og strategisk rådgivning i forbindelse med M&A/transaksjonsoppdrag, og har lang erfaring med bistand til aktører innenfor olje & gass, offshore og shipping sektorene.

Han har omfattende erfaring med bistand til både noterte og unoterte selskaper i forbindelse med bl.a. kjøp og salg av virksomheter, fusjoner/fisjoner, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner. Han har videre vært en sentral rådgiver ved pliktige og frivillige tilbud, børsnoteringer og relaterte egenkapital og obligasjonsutstedelser, samt i flere omfattende og komplekse restruktureringer. Bård bistår og med generell rådgivning innen selskapsrett og børs- og verdipapirrett.

Bård har lang internasjonal erfaring og har jobbet mye med prosjekter i bl.a. USA, Russland og Vest Afrika.

Bård er anbefalt i Legal500 for transaksjoner innen olje & gass.

Bård Sandstad: broad and in-depth knowledge of the oil & gas sector, excellent business acumen, provides balanced and excellent advice.

Legal 500, 2022