Vil du jobbe i et av markedets beste og hyggeligste anskaffelsesteam?

Vi trenger flere dyktige kolleger til vårt anskaffelsesteam.

Anskaffelsesteamet i Haavind er et av Norges ledende miljøer innen offentlige anskaffelser. Teamet har omfattende erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører på alle trinn i anskaffelsesprosessen. Vi arbeider med rådgivning og tvisteløsning for store og sentrale aktører som Forsvaret, Helse Sør-Øst RHF, Nye Veier AS, Statens vegvesen, Sporveien AS, en rekke fylkeskommuner og kommuner, samt viktige leverandører til det offentlige.

Teamet består av erfarne og dedikerte advokater med solid faglig tyngde og flere benyttes jevnlig som foredragsholdere for blant annet JUS og Nohr-Con.

Høsten 2021 fikk vi også Benita Tjørn Tobiasson og Carsten Eriksrud med på laget. Vi har tatt en prat med dem for å høre litt mer om hva de jobber med, og hvorfor valget falt på akkurat Haavind.

Benita Tjørn Tobiasson

Benita begynte som advokatfullmektig i BAHR etter fullførte studier og jobbet deretter som dommerfullmektig ved Kongsberg og Eiker tingrett, i tillegg til en periode som konstituert sorenskriver. Før hun kom til Haavind høsten 2021, har hun tilbrakt fem år som advokat hos Kommuneadvokaten i Bærum kommune.

Benita er spesialisert innen offentlige anskaffelser og entrepriserett. Hun har omfattende erfaring med å bistå oppdragsgivere og leverandører i de ulike ledd i anskaffelsesprosessen, herunder midlertidig forføyning for domstolene og klagebehandling for KOFA. Benita har også lang erfaring med å bistå byggherre i ulike former for entrepriseprosjekter.

Carsten begynte som advokatfullmektig i Thommessen, før han gikk over i rollen som sekretær for det regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, som utredet forslag til forenklinger av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser. I etterkant av dette gikk ferden videre til Konkurransepolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet, hvor han jobbet som seniorrådgiver i seksjon for offentlige anskaffelser. Før Carsten begynte i Haavind, har han vært fem år i domstolen – først som dommerfullmektig ved Oslo og Hedmarken tingrett og deretter konstituert tingrettsdommer i Hedmarken tingrett.

Carsten er spesialisert innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tvisteløsning.

Han bistår med rådgivning på alle stadier av anskaffelsesprosessen og i tvistesaker – både på oppdragsgiver- og leverandørsiden.

Han kjenner anskaffelsesregelverket svært godt etter å ha deltatt i arbeidet med utforming av gjeldende lov og forskrifter i Nærings- og fiskeridepartementet. Han har også bred erfaring med håndtering av tvistesaker fra tiden som dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer.

Hva jobber dere med (for tiden)?

Carsten Eriksrud

– Jeg er nettopp ferdig med en midlertidig forføyning i en anskaffelsessak, og jobber nå med ulike rådgivningsaker, svarer Benita.

– Og jeg har en fin blanding av saksforberedelse i et par tvistesaker som skal opp for retten i løpet av våren, rådgivning i forbindelse med forberedelsen av noen større anskaffelser og oppfølgning i kontraktsfasen av allerede gjennomførte anskaffelser, svarer Carsten.

 Kan dere fortelle litt om hva som gjør jobben deres spennende?

– Som del av anskaffelsesteamet i Haavind kan du forvente interessante og varierte oppgaver for sentrale aktører innen privat og offentlig sektor. Det er til tider både store og komplekse anskaffelsesprosesser som krever mye rådgivning og kan resultere i store tvister. Det er spennendende å være involvert i hele prosessen fra A til Å, forteller Benita.

– Teamet er et anerkjent og høyt rangert fagmiljø. Det er givende å jobbe med noen av Norges dyktigste og hyggeligste advokater innen offentlige anskaffelser. Vi løser ganske krevende oppdrag for våre kunder, og jeg blir utfordret faglig og lærer noe nytt hver dag, sier Carsten. I tillegg er det en sosial gjeng – det er rom for mye latter og den uformelle tonen, noe som er beskrivende for kulturen i Haavind.

– Vi er et team som deler kunnskap, sparrer med hverandre og spiller hverandre gode. Det er utrolig gøy å jobbe med kollegaer som brenner for faget og har høy faglig integritet, samtidig som de går «all in» for sine kunder, fortsetter Benita.

Hvordan jobber dere med faglig utvikling?

– Faglig dyktighet er sentralt i alt vi gjør i Haavind, og mye læring skjer ved å jobbe på saker og oppdrag for våre kunder. Gjennom komplekse anskaffelsesprosesser får du mye ansvar og en bratt læringskurve, men med god sparring, trygge rammer og en god dose hverdagshumor, forteller Carsten.

– Det et forventes at du tar en aktiv rolle i teamets og egen utvikling, forteller Benita. Anskaffelsestemaet i Haavind arrangerer blant annet kvartalsmøter for offentlige oppdragsgivere, hvor deltakerne diskuterer aktuelle problemstillinger, holder seg oppdatert på regelverk og praksis, og knytter gode nettverk. Det er utrolig nyttig for meg og teamet å snakke med andre aktører som driver med offentlige innkjøp, få muligheten til å stille spørsmål, og diskutere praktiske problemstillinger nye regler og praksis fører med seg, fortsetter hun.

– Internt i Haavind har vi også et bredt spekter av kurs og tilbud som gjør deg godt rustet for å bli en dyktig, effektiv og tillitsvekkende rådgiver, forteller Carsten. Gjennom Haavindskolen får ansatte tilgang til ulike kurs, som dekker juridiske og kommersielle tema, men også digital kompetanse og prosjektmetodikk. I tillegg har alle stillingsnivåene skreddersydde utviklingsprogram.

Hvorfor valgte dere Haavind?

– For meg var Haavind et naturlig valg, sier Benita. Jeg hadde flere traineeopphold der gjennom studietiden, og trivdes så godt. Firmakulturen er som jeg husker den, inkluderende og uformell. Jeg har også hatt mye med Haavind å gjøre senere i yrkessammenheng, som deltaker i kvartalsmøtene for offentlige anskaffelser og i noen saker. Jeg skjønte fort at dette var et team jeg ønsket å bli en del av, og et sted jeg kunne trives. Jeg lærer nye ting hver dag, og har stor glede av å være en del av et fagmiljø.

– Jeg kjente litt til anskaffelsesteamet til Haavind fra tidligere, og fikk inntrykk av at dette var et miljø med en profil som ville passe meg godt, fortsetter Carsten. Det har vist seg å stemme! Den sterke fagkompetansen på både offentlige anskaffelser og prosess gir meg gode muligheter til personlig utvikling innenfor disse områdene. I tillegg legges det til rette for å finne en god balanse mellom arbeid og fritid. Som småbarnsfar er det viktig for meg. Selv om det er gøy å jobbe med offentlige anskaffelser i praksis, er det tross alt ikke alt her i livet.

Vi har holdt av en plass til deg – lyst til å bli med på laget?

Teamet vokser, og vi har flere spennende oppdrag på vei inn døren. Har du 2–4 års erfaring med offentlige anskaffelser eller er nyutdannet og har en særskilt interesse for offentlige anskaffelser? Har du i tillegg gode akademiske resultater og kjenner deg igjen i verdiene engasjement, samarbeid, faglig dyktighet og humor? Da har vi holdt av en plass til deg!

I Haavind mener vi at mangfold er en styrke og er opptatt av å ha et inkluderende miljø, med mennesker med ulike bakgrunner, erfaringer og perspektiver. Vi ønsker å høre fra kandidater som kan bidra til å øke mangfoldet hos oss.

 Vi kan tilby deg:

  • Et meget sterkt fagmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
  • Målrettet karriereutvikling, individuell karriereplan og god oppfølgning
  • Tett samarbeid med engasjerte og dyktige kollegaer
  • Et utrolig hyggelig arbeidsmiljø
  • Et spennende firma i vekst og utvikling
  • Konkurransedyktige betingelser

Vi behandler søknader fortløpende og anbefaler deg å søke så snart som mulig.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt oss

Les også