Anne Hesjedal Sending er spesialisert innen offentlige anskaffelser og prosedyre. Hun har hatt møterett for Høyesterett siden 2009.

Anne har solid erfaring med rådgivning og rettssaker om offentlige anskaffelser, herunder saker om midlertidig forføyning og erstatning for positiv og negativ kontraktsinteresse.

Hun har også betydelig prosedyreerfaring fra en rekke andre rettsområder, og prosederer blant annet kontrakts- og erstatningstvister for alle instanser.

Anne Hesjedal Sending has excellent knowledge of the procurement rules and a high level of precision in the advice to the client. She has a particularly good ability to provide precise and good legal advice in writing and in meetings, and always delivers extraordinary quality. 

Legal 500, 2022