Click continue to switch to the English version of our webpage.

Anne Hesjedal Sending er spesialisert innen offentlige anskaffelser og tvisteløsning.

Hun har hatt møterett for Høyesterett siden 2009, og bistår som prosessfullmektig og i rettslige og utenrettslige forhandlinger i komplekse tvister innen blant annet offentlige anskaffelser kontrakt og entreprise. Hun har også bred prosedyreerfaring fra flere andre rettsområder, blant annet tvister knyttet til offentlige vedtak og erstatningskrav.

Anne bistår kunder i alle faser av offentlige anskaffelser, fra bistand med anskaffelsesstrategi og gjennomføring av anskaffelser, til oppfølging av klage- og tvisteprosesser for domstolene eller KOFA. Hun bistår i alle typer anskaffelsesprosjekter, herunder komplekse anskaffelser innenfor IT og entreprise/infrastruktur, både på oppdragsgiver- og leverandørsiden.

Anne benyttes ofte som foredragsholder, for eksempel ved kurs i regi av JUS og JUC innenfor offentlige anskaffelser, kontrakt- og entrepriserett.

Anne Hesjedal Sending has excellent knowledge of the procurement rules and a high level of precision in the advice to the client. She has a particularly good ability to provide precise and good legal advice in writing and in meetings, and always delivers extraordinary quality. 

Legal 500, 2022