Kristin arbeider i kommunikasjons- og markedsavdelingen i Haavind, hvor hun har ansvar for digitale og trykte kunnskapsressurser i Haavind.

Kristin jobber i tillegg med formidling i Haavinds digitale kanaler og er bidragsyter i ulike prosjekter innenfor kommunikasjon og marked.

Kristin er utdannet bibliotekar og har videreutdannelse innen kommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. Hun har erfaring fra Norges bank, Statistisk sentralbyrå og Nasjonalbiblioteket.