Click continue to switch to the English version of our webpage.

Håkon Austdal blir Specialist Counsel

Specialist Counsel er en nyopprettet stilling for ansatte med særskilt spesialistkompetanse på sitt fagområde, som får et større ansvar i teamet, for prosjekter og faglig utvikling. Specialist Counsel vil også ha ansvar for å bygge og videreutvikle Haavinds markedsposisjon og kundeportefølje innen sitt fagfelt og er dermed en viktig rolle for Haavinds videre firmautvikling.

Håkon Austdal blir specialist counsel fra og med 1. januar 2024. Håkon startet som advokatfullmektig i Grette i 2012, og har siden 2015 bygget opp en karriere i Haavind innen immaterialrett og regulatoriske forhold knyttet til legemidler, bioteknologi, medisinsk utstyr og næringsmidler. I tillegg til å være advokat, har Håkon også en bachelorgrad i farmasi. 

Håkon har omfattende erfaring med tvisteløsning relatert til immaterielle rettigheter, særlig med patenttvister for legemiddelindustrien og akvakulturindustrien, samt tvister knyttet til forretningshemmeligheter, varemerker og produktetterligninger. Han bistår videre med rådgivning og kontraktsutforming knyttet til virksomheters håndtering av immaterielle rettigheter, herunder blant annet spørsmål om eierskap og overføring av rettigheter fra ansatte, forsknings- og utviklingsavtaler og lisensavtaler. 

Han bistår også en rekke virksomheter innenfor helseindustrien med regulatoriske forhold og lovgivning innenfor helsesektoren, herunder blant annet virksomhetstillatelser, myndighetskontakt, klager på enkeltvedtak, produktklassifisering, reklame og markedsføring og spørsmål knyttet til pris og refusjon. Håkon har videre omfattende erfaring med ulike avtaler knyttet til helseindustrien, blant annet produksjonsavtaler, distribusjonsavtaler og avtaler om klinisk utprøving av legemidler. 

Håkon har videre særskilt kompetanse innenfor næringsmiddelrett, og bistår næringsmiddelvirksomheter med blant annet klager på enkeltvedtak, myndighetskontakt, gjennomgang og godkjenning av produktmerking, bruk av ernærings- og helsepåstander, regelverket for næringsmiddelhygiene og spørsmål knyttet til animaliebiprodukter. 

Håkon er rangert som Rising Star i kategorien Intellectual Property i Legal 500, samt anerkjent som Rising Star i IP Stars. Han er også forfatter av Universitetsforlagets lovkommentar til apotekloven. 

Les også