Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind bidrar i ny bok om markedsføring av mat i EU/EØS-området

Den nye boken «Advertising Food in Europe» er en håndbok om nasjonale juridiske krav knyttet til markedsføring av mat i EU/EØS-området. Boken er tenkt som en praktisk håndbok der hvert kapittel dekker et bestemt land. Advokatene Marie Vaale-Hallberg og Nina Charlotte Lindbach i Haavind har skrevet kapittelet om Norge. 

Den nye boken «Advertising Food in Europe» er en håndbok om nasjonale juridiske krav knyttet til markedsføring av mat i EU/EØS-området. Boken er tenkt som en praktisk håndbok der hvert kapittel dekker et bestemt land. Advokatene Marie Vaale-Hallberg og Nina Charlotte Lindbach i Haavind har skrevet kapittelet om Norge. 

Mat- og næringsmiddeljussen praktiseres ulikt innenfor og utenfor EU. Boken gir praktisk innsikt i viktige juridiske aspekter ved matreklame i ulike land.

Marie Vaale-Hallberg jobber hovedsakelig med næringsmiddelbransjen. Hun bistår noen av de største norske og internasjonale produsenter innenfor mat og drikke i spørsmål som knytter seg til kontrakter, sikring av immaterielle rettigheter og regulatoriske forhold, slik som vurdering av merking, ny mat, helse- og ernæringspåstander. Marie har i en årrekke arbeidet med spørsmål knyttet til markedsføring og god forretningsskikk. Marie er med i advokatnettverket Food Lawyers Network og er korrespondent i European Food and Feed Law Review.

Nina Charlotte Lindbach er spesialisert innen immaterialrett, medierett og næringsmiddelrett. Hennes masteravhandling «Inngrep mot ellers lovlig parallellimport; hva utgjør en «rimelig grunn» til å motsette seg fortsatt omsetning av varene,  jfr. varemerkeloven § 6, 2. ledd?» omfattet varemerkeloven.

Les mer om boken

Les også