/ 18.02.2021

Kvartalsmøter for offentlige oppdragsgivere

Offentlige anskaffelser

Det er med glede vi også for 2021 inviterer til kvartalsmøter for offentlige oppdragsgivere.

De fire kvartalsmøtene arrangeres årlig, og har for mange blitt en viktig og hyggelig møteplass. Under kvartalsmøtene diskuterer deltakerne aktuelle problemstillinger, holder seg oppdatert på regelverk og praksis, og knytter gode nettverk.

Kvartalsmøtene er en arena hvor du kan diskutere med andre som driver med offentlige innkjøp, få muligheten til å stille spørsmål, og sammen drøfte de praktiske problemstillinger nye regler og praksis fører med seg.

Dato for møtene i 2021

Torsdag 18. februar

Torsdag 3. juni

Torsdag 16. september

Torsdag 18. november

Møter som ikke kan avholdes fysisk grunnet smittevernhensyn gjennomføres digitalt på Teams. Som utgangspunkt avholdes møtene i fra kl. 09.00 til 16.00, med en lengre pause fra kl. 11.00 til 14.00.

Dersom smittesituasjonen tillater det vil møtene holdes i våre lokaler i Bygdøy Allé 2, 14. etasje fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Der blir det servert lunsj og forfriskninger.

Pris for deltakelse er kr 14 000,- per person (for alle fire samlinger).

Påmelding er for alle fire møtene, men virksomheten kan selv bestemme hvem som deltar ved hvert møte.

I kvartalsmøtene vil våre advokater gi deltakerne en oppdatering på regelverket om offentlige anskaffelser. Forut for hvert kvartalsmøte vil deltakerne få anledning til å sende inn temaer som ønskes behandlet slik at vi under møtet belyser aktuelle problemstillinger i konkrete saker. Vi vil også gi en oversikt over endringer i regelverket, praksis knyttet til regelverket samt utdype viktige praktiske problemstillinger.

We got great results!