Goud Helge Homme Fjellheim er spesialisert innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og prosedyre.

Han har hatt møterett for Høyesterett siden 2007.

Goud har bred erfaring med rådgivning på alle stadier i anskaffelsesprosessen og med rettssaker om midlertidig forføyning og erstatning for positiv og negativ kontraktsinteresse.

He has a commercial mindset, quickly identifies the relevant legal issues even if the factual circumstances are complex and provides practical and clear advice.

Chambers & Partners, 2022