Click continue to switch to the English version of our webpage.

Goud Helge Homme Fjellheim er spesialisert innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og prosedyre.

Han har hatt møterett for Høyesterett siden 2007.

Goud har bred erfaring med rådgivning på alle stadier i anskaffelsesprosessen og med rettssaker om midlertidig forføyning og erstatning for positiv og negativ kontraktsinteresse.

He has a commercial mindset, quickly identifies the relevant legal issues even if the factual circumstances are complex and provides practical and clear advice.

Chambers & Partners, 2022