Click continue to switch to the English version of our webpage.

Carsten Eriksrud er spesialisert innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tvisteløsning. 

Han bistår med rådgivning på alle stadier av anskaffelsesprosessen og i tvistesaker, både på oppdragsgiver- og leverandørsiden. 

Han kjenner anskaffelsesregelverket svært godt etter å ha deltatt i arbeidet med utforming av gjeldende lov og forskrifter i Nærings- og fiskeridepartementet. Han har også bred erfaring med håndtering av tvistesaker etter flere år som dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer.