Carsten Eriksrud er spesialisert innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tvisteløsning. 

Han bistår med rådgivning på alle stadier av anskaffelsesprosessen og i tvistesaker, både på oppdragsgiver- og leverandørsiden. 

Han kjenner anskaffelsesregelverket svært godt etter å ha deltatt i arbeidet med utforming av gjeldende lov og forskrifter i Nærings- og fiskeridepartementet. Han har også bred erfaring med håndtering av tvistesaker etter flere år som dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer.