Seminar / 06.02.2018

Forum for praktisk prosess

Tvisteløsning og prosedyre

Vi inviterer til en faglig og sosial samling skreddersydd for alle som jobber mye med prosedyre og tvisteløsning.

Formålet med samlingen er å skape en arena for prosedyreadvokater, dommere og voldgiftsdommere hvor vi kan møtes på tvers av firma og spesialiseringer for å drøfte praktiske problemstillinger.

Vi har samlet en rekke nøkkelpersoner i bransjen, og vil sammen med dem rette søkelyset mot aktuelle tema innen tvisteløsning.

Vi starter samlingen med en faglig del, fordelt på to svært viktige tema.

«Ny teknologi i tvisteløsning»

Hvilke muligheter og utfordringer medfører digitaliseringen for håndteringen av rettssaker? Hvilke verktøy er tilgjengelige og hvordan bruker vi dem mest mulig effektivt? Panelet vil drøfte temaet fra ulike sider, og vi har vært heldige å få fire knalldyktige bidragsytere:

  • Stephan Jervell, Wiersholm (advokat- og voldgiftsperspektivet)
  • Tolle Stabell, Regjeringsadvokaten (advokatperspektivet)
  • Ida Skirstad Pollen, Borgarting (dommerperspektivet)
  • Ola Nisja, Wikborg Rein (leder av sesjonen)

 

«Mangfold i retten»

Har det noen betydning – og i så fall hvilken – hvordan prosedyreteam og dommerpanel settes sammen? I hvilken grad bør en f.eks. ta hensyn til ulik alder, erfaringsbakgrunn, og kjønnsbalanse ved oppnevnelse av voldgiftsdommere eller når prosedyrelaget skal opprettes? Også dette temaet vil bli kommentert fra ulike perspektiv, og også her har vi et solid team med bidragsytere:

  • Maria Ervik Løvold, DnB (kundeperspektivet)
  • Anders Chr. Ryssdal, Glittertind (advokatperspektivet)
  • Anja Håvedal Ipp, Stockholm Chamber of Commerce (voldgiftsperspektivet)
  • Therese Steen, Borgarting (leder av sesjonen)

Etter at den faglige delen er over, har vi gleden av å invitere deg til hyggelig sosialt samvær, med eksklusiv og spennende mat og god drikke tilberedt og servert av kjendiskokken Øyvind Hjelle og hans team.

Vi håper du har anledning til å delta, velkommen!