Uber er et transportselskap, i følge EU-domstolen

EU-domstolen har avklart at selskapet Uber skal defineres som et transportselskap, ikke et teknologiselskap. Uber blir dermed underlagt nasjonale reguleringer for drosjetjenester i EU.

EU-domstolen har avklart at selskapet Uber skal defineres som et transportselskap, ikke et teknologiselskap. Uber blir dermed underlagt nasjonale reguleringer for drosjetjenester i EU.

Spørsmålet er da om Uber må følge regelverk spesifikke for drosjesektoren eller om de kan dra nytte av friheten man har hatt som teknologiselskap i EU/EØS, sier partner og leder for fagområdet Personvern, Kari Gimmingsrud.

Generaladvokaten argumenterte for at Uber ikke var en ren formidler av digitale tjenester og derfor må anses som et transportselskap.

For Uber betyr dette at de må følge reglene for persontransport. Her hjemme betyr det i praksis at sjåførene organisert i Uber blir underlagt de samme reglene som drosjesjåfører generelt, kommenterer partner Andreas Bernt.

Dette vil også kunne ha konsekvenser for andre nye tech-tjenester, avhengig av hvordan EU-domstolen har formulert seg. Spillereglene for andre aktører innen «delingsøkonomien» kan med andre ord endre seg.

Både Kari og Andreas er sitert i en artikkel på dommen, publisert på E24 torsdag 21.12.