Click continue to switch to the English version of our webpage.

Stadig flere voldgiftsaker

Voldgift blir i større og større grad foretrukket som tvisteløsning. Høy kompetanse, raskere avgjørelser og konfidensialitet har blitt avgjørende faktorer, og en domstol som besitter disse kan utgjøre stor forskjell i omfattende og komplekse tvistesaker. Haavind har de senere årene fått stadig flere voldgiftssaker, særlig internasjonale voldgiftstvister.

Med voldgift har partene en mulighet til løsning, og da blir det desto viktigere å benytte seg av de beste tvisteløserne. Haavinds erfaring gir kundene tryggheten på at deres saker behandles på best mulig måte.

Voldgift blir i større og større grad foretrukket som tvisteløsning. Høy kompetanse, raskere avgjørelser og konfidensialitet har blitt avgjørende faktorer, og en domstol som besitter disse kan utgjøre stor forskjell i omfattende og komplekse tvistesaker. Haavind har de senere årene fått stadig flere voldgiftssaker, særlig internasjonale voldgiftstvister.

Med voldgift har partene en mulighet til løsning, og da blir det desto viktigere å benytte seg av de beste tvisteløserne. Haavinds erfaring gir kundene tryggheten på at deres saker behandles på best mulig måte.

Voldgift – en økende trend

«Det er særlig innen kontraktsrett – og da mest innenfor bygg og anlegg og offshoreindustrien – at voldgift er stadig økende», uttaler partner og advokat Johnny Johansen, og fortsetter «men også innen andre områder som corporate og IT ser vi stadig mer bruk av voldgift».

Et økende antall internasjonale saker går til voldgift og omfanget av sakene blir større. Nylig bistod Haavind i en av Norges største voldgiftssaker.

Tempo er blitt en svært viktig faktor for hvorfor nettopp voldgift blir valgt som løsning. Tilgang på rett kompetanse gir klare fordeler kundene drar nytte av. «At dommerne i en offshoresak besitter den rette kompetansen og erfaringen gir begge partene i en tvistesak trygghet og sikrer en mer effektiv og strukturert prosess», uttaler partner og advokat Mikal Brøndmo.

Haavind har også tilgang på en egen voldgiftsal, som benyttes i en rekke saker. I disse uker sitter en av Haavinds erfarne tvisteløsere; partner og advokat Arve Martin Bjørnvik, som en av tre voldgiftsdommere i en stor og kompleks byggetvist. Erfaringene også fra dommerbordet bidrar til å gi kundene den nødvendige sikkerheten for at Haavinds erfarne advokater vet hva som skal til.

Les også