Skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet sendte i dag ut pressemelding om at det er vedtatt forskriftsendringer som innebærer skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser. Formålet med endringen er å redusere offentlige anskaffelsers samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning. 

Endringen går ut på at klima og miljø som hovedregel skal vektes minst 30 % i offentlige anskaffelser. Hvis det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt, kan vektingen av tildelingskriteriene erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. 

Unntak fra kravene gjelder dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Både en erstatning av 30 %-regelen og unntak fra kravene må i tilfelle begrunnes i anskaffelsesdokumentene («følg eller forklar-prinsippet»). 

Endringene vil gjennomføres for anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften, og skal tre i kraft 1. januar 2024. 

Miljø som tildelingskriterium kan i mange anskaffelser være et hensiktsmessig virkemiddel for å oppnå de ønskede miljøeffekter. I en god del type anskaffelser erfarer vi imidlertid at det er ønskelig for oppdragsgiver å benytte andre virkemidler for å oppnå den beste miljøeffekten, som å stille kvalifikasjonskrav, minstekrav i kravspesifikasjonen eller kontraktsvilkår – eller en kombinasjon av disse. Med skjerpede miljøkrav vil det bli viktig å begrunne eventuelle behov for unntak på en tilstrekkelig måte. 

Les også