Benedikte er spesialist innen offentlige anskaffelser, et fagfelt hun har jobbet med siden 2006. Hun har lang og bred erfaring fra oppdragsgiversiden i ulike sektorer. Hun har også rådgitt på leverandørsiden.

Den siste tiden har hun spesielt jobbet med omfattende og komplekse IT-anskaffelser.  

Benedikte var sekretariatsleder for Forenklingsutvalget (NOU 2014:4).