Click continue to switch to the English version of our webpage.

Benedikte er spesialist innen offentlige anskaffelser, et fagfelt hun har jobbet med siden 2006. Hun har lang og bred erfaring fra oppdragsgiversiden i ulike sektorer. Hun har også rådgitt på leverandørsiden.

Den siste tiden har hun spesielt jobbet med omfattende og komplekse IT-anskaffelser.  

Benedikte var sekretariatsleder for Forenklingsutvalget (NOU 2014:4).