Click continue to switch to the English version of our webpage.

Regjeringen skjerper «vannskillet»

Regjeringen vil regulere «vannskillet» på fjernsyn, og foreslår at innhold med 18-årsgrense kan bare sendes etter kl. 23.00. 

Regjeringen vil regulere «vannskillet» på fjernsyn, og foreslår at innhold med 18-årsgrense kan bare sendes etter kl. 23.00. 

Tidligere har det såkalte «vannskillet» blitt lagt til grunn i Medietilsynets praksis, men det har ikke vært fastsatt i lov eller forskrift. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med, og vil foreslå følgende vannskillebestemmelser i en ny forskrift til lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.:

  • Bildeprogram med aldersgrensene «Tillatt for alle», 6 år og 9 år kan sendes hele døgnet
  • Bildeprogram med 12-årsgrense kan sendes i tidsrommet kl. 19.00-05.30
  • Bildeprogram med 15-årsgrense kan sendes i tidsrommet kl. 21.00-05.30
  • Bildeprogram med 18-årsgrense kan sendes i tidsrommet kl. 23.00-05.30

Dette innebærer en endring fra dagens praksis, hvor Medietilsynet har praktisert et vannskille fra kl. 21.00. Det er antagelig få norske kringkastere som har sendt innhold med 18-årsgrense så tidlig, slik at de praktiske konsekvensene antagelig ikke er så store, sier advokat Andreas Bernt.

«Dessuten fastsettes det at «vinduet» for innhold med aldersgrenser over 12 år avsluttes kl. 05.30, for å ha et halvtimes pause før barneprogrammene starter, og det er ofte kl. 06.00 om morgenen», fortsetter han.

Regjeringen har sendt forslaget på høring, og høringsfristen er 1. mai 2015. Innspill kan sendes Kulturdepartementet.

Les også