Maja Eika Davidsen er advokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriseavdelinger.

Maja arbeider innen entreprise- og kontraktsrett med utarbeidelse av kontrakter, løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold.

Maja arbeider også innen fornybar energi, og rådgir Haavinds kunder i energibransjen om blant annet vannkraftproduksjon. Rådgivningen omfatter også regulatoriske forhold og rammevilkår for kraftbransjen, konsesjonsspørsmål, etablering og utbygging av kraftproduksjon, erverv av fall- og grunnrettigheter, myndighetskrav og skjønn.