Click continue to switch to the English version of our webpage.

Fagområde

Even Witzø er spesialisert innen selskapsrett.

Han jobber i hovedsak med M&A og selskapsrettslig rådgivning, og har skrevet masteravhandlingen «Finansavtaleloven § 3-1 (1) i forbrukerforhold».