Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ny lov om «skadelig» innhold på film og TV

Regjeringen har fremmet forslag til lov om beskyttelse av barn og unge mot skadelige bildeprogrammer

Regjeringen har fremmet forslag til lov om beskyttelse av barn og unge mot skadelige bildeprogrammer

Kringkastere, filmdistributører og andre formidlere av audiovisuelt innhold vil påvirkes av regjeringens lovforslag om beskyttelse av mindreårige mot påvirkning fra skadelig innhold.

For noen dager siden, fredag 20. juni 2014, sendte regjeringen ut et forslag til en ny lov på medieområdet.

Loven er en nyvinning, og regulerer innholdet i fjernsyn, audiovisuelle bestillingstjenester, fysiske videogrammer og kino. Formålet med den nye loven er å beskytte barn og unge mot «skadelige» og «alvorlig skadelige» bildeprogrammer.

Forslaget påvirker både kringkastere, plattformoperatører, distributører og fremvisere av audiovisuelt innhold (bildeprogrammer), som alle må tilpasse seg det nye regelverket om det vedtas som lov.

Kort sagt inneholder lovforslaget følgende:

  • Plikt til å fastsette aldersgrenser for alle typer bildeprogram (utenom normalt redaksjonelt innhold)
  • Plikt til å informere om aldersgrenser
  • Plikt til å iverksette tiltak for å hindre at mindreårige får tilgang til «skadelig» og «alvorlig skadelig» innhold
  • Totalforbud mot «alvorlig skadelig innhold» på lineært fjernsyn

De ulike plikter er fordelt på distributører, kringkastere, tjenestetilbydere og fremvisere av audiovisuelt innhold.

Tidligere har lovgivningen på dette området vært fragmentert. Ulike former for distribusjon av det samme innholdet har vært regulert forskjellig. Et viktig mål med loven har vært å få en mer sektoruavhengig regulering, ved at reglene samles i en lov og tilnærmes hverandre slik at det ikke opprettholdes ulogiske skiller i en moderne mediehverdag.

Les også