Click continue to switch to the English version of our webpage.

Norges frihandelsavtale med Storbritannia kan tas i bruk – endringer i foretakslovgivningen trådte i kraft 1. desember 2021

Fra og med 1. desember 2021 inngår statsborgere fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland i personkretsen som kan være daglig leder og utgjøre minst halvparten av styremedlemmene i norske selskaper uten å være bosatt i Norge.


Fra og med 1. desember 2021 inngår statsborgere fra Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland i personkretsen som kan være daglig leder og utgjøre minst halvparten av styremedlemmene i norske selskaper uten å være bosatt i Norge.

Høsten 2021 skrev vi om Norges frihandelsavtale med Storbritannia og hvilke lovendringer i foretakslovgivningen som ville tre i kraft ved ratifiseringen av avtalen. Den 1. desember 2021 bekreftet regjeringen at næringslivet kan ta i bruk frihandelsavtalen utenom kapittel 6 (offentlige anskaffelser). Den samme dagen trådte også de varslede lovendringene i foretakslovgivningen om det geografiske tilknytningskravet for tillitspersoner i kraft. Dette innebærer at statsborgere i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland nå tilfredsstiller det geografiske tilknytningskravet for tillitspersoner og dermed er inkludert i personkretsen som kan være daglig leder og utgjøre minst halvparten av styremedlemmene i norske selskaper uten å være bosatt i Norge. Vilkåret er at de er bosatt i en stat som er part til EØS-avtalen, i Det forente kongerike Storbritannia eller i Nord-Irland, jf blant annet aksjeloven § 6-11. Det er derfor ikke lenger krav om å søke dispensasjon for britiske daglige ledere eller for et styre hvor mer enn halvparten av medlemmene er britiske statsborgere.

Fikk du ikke lest om lovendringene i høst kan du lese den opprinnelige artikkelen her.

Kontakt oss

Les også