Gina Roll jobber i hovedsak med skatte- og selskapsrettslig rådgivning. 

Hun har særlig kompetanse og erfaring knyttet til skatte- og selskapsrettslige forhold ved transaksjoner, omorganiseringer, eiendomsutvikling, incentivordninger og earn-outs. Hun har også særlig kompetanse og erfaring med internasjonale skattespørsmål.