Merkur Market åpner den 13. januar 2016 – første MTF i Norge

Den 13. januar 2016, åpner Merkur Market som en ny markedsplass for handel av aksjer og egenkapitalbevis. Merkur Market vil være en alternativ markedsplass primært rettet mot små- og mellomstore selskaper (SME-selskaper). Merkur Market vil også tillate notering av selskaper som ikke er allmenaksjeselskaper (ASA), eller tilsvarende utenlandske selskaper.

Den 13. januar 2016, åpner Merkur Market som en ny markedsplass for handel av aksjer og egenkapitalbevis. Merkur Market vil være en alternativ markedsplass primært rettet mot små- og mellomstore selskaper (SME-selskaper). Merkur Market vil også tillate notering av selskaper som ikke er allmenaksjeselskaper (ASA), eller tilsvarende utenlandske selskaper.

Merkur Market fyller et rom mellom de regulerte markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess og den uregulerte NOTC-listen etablert av Verdipapirforetakenes Forbund.

Merkur Market vil ha status som en multilateral handelsfasilitet (MTF) tilsvarende Nasdaq First North i Stockholm og AIM i London, og verdipapirhandellovens regler vil kun gjelde i begrenset utstrekning. Reglene for Merkur Market er i samsvar med reglene i MiFID II, og er tilpasset fremtidige krav til MTF’er generelt og SME Marked- regulering spesielt.

Merkur Market vil være et alternativ til notering på NOTC-listen og Oslo Axess, men vil også kunne fungere som et første steg mot notering på Oslo Børs. Handel vil skje på samme måte som på Oslo Børs og Oslo Axess i Millenium Exchange, men med vesentlig enklere opptakskrav og løpende forpliktelser.

Les også