Goud Helge Homme Fjellheim

Partner

+47 920 39 717

7cb71e1198ee1257864ed4

Last ned vCard

fjellheim_goud

Goud Helge Homme Fjellheim er spesialisert innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og prosedyre.

Han har hatt møterett for Høyesterett siden 2007.

Goud har bred erfaring med rådgivning på alle stadier i anskaffelsesprosessen og med rettssaker om midlertidig forføyning og erstatning for positiv og negativ kontraktsinteresse.

https://haavind.no/content/uploads/2019/03/Goud.jpg
Chambers & Partners

“…has a very good legal mind, very much to the point,”

Chambers & Partners Europe 2019

Goud har også betydelig erfaring med rådgivning i kontraktsspørsmål og prosederer kontraktstvister, skatte- og avgiftssaker for alle instanser.

https://haavind.no/content/uploads/2019/03/Goud.jpg
Chambers & Partners

“The knowledgeable Goud Helge Homme Fjellheim impresses clients thanks to his service-minded and solution-oriented approach.”

Chambers & Partners Europe 2019

Utdanning og erfaring

  • 2013 -
    Advokatfirmaet Haavind
  • 2001 - 2013
    Regjeringsadvokaten
  • 2000
    Cand.jur, UiO