Goud Helge Homme Fjellheim

Partner

+47 920 39 717

74de7fa21cca2bf4907f01

fjellheim_goud

Goud er spesialisert innen offentlige anskaffelser,
kontraktsrett og prosedyre. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 2007.

Han har bred erfaring med rådgivning på alle stadier i anskaffelsesprosessen og med rettssaker om midlertidig forføyning og erstatning for positiv og negativ kontraktsinteresse.

Goud har også betydelig erfaring med rådgivning i kontraktsspørsmål og prosederer kontraktstvister, skatte- og avgiftssaker for alle instanser.

Goud Helge Homme Fjellheim is "practical" and "very intelligent."

Chambers & Partners, European Guide (2016) - Up and Coming

Utdanning og erfaring

  • 2013 -
    Advokatfirmaet Haavind
  • 2001 - 2013
    Regjeringsadvokaten
  • 2000
    Cand.jur, UiO