Click continue to switch to the English version of our webpage.

Partner Leif Eirik Thrane jobber med grenseoverskridende IT-prosjekter og M&A-transaksjoner, og har bistått på en rekke prosjekter også utenfor Norden, herunder Russland, Latvia, Polen, Tyskland, England, USA og India. Han har også bistått i noen av de mest omfattende teknologitransaksjonene i Norge.

Leif Eirik er spesialisert innen komplekse IT-outsourcing prosjekter, andre forretningsprosesser (BPO) og avtaler benyttet innen IT-bransjen. Han har også bred erfaring med lisensavtaler, skytjeneste- og systemutviklingsavtaler.

Leif Eirik jobber særlig med:

  • Teknologirelaterte fusjoner og oppkjøp
  • Outsourcingprosjekter
  • Anskaffelse av teknologi
  • Lisensavtaler
  • Forhandlinger og tvisteløsning

…He goes above and beyond to secure value for the client. Skilled in both M&A and IT outsourcing.

Legal 500, 2022