Offentlige anskaffelser

Haavind er et av landets ledende advokatfirmaer innen offentlige anskaffelser.  

Med på laget er blant annet leder for KOFA gjennom 9 år og tidligere fagansvarlig hos Regjeringsadvokaten i en tilsvarende periode, samt en rekke andre erfarne og dedikerte advokater som jobber nesten utelukkende med offentlige anskaffelser. Vi vil derfor alltid raskt kunne hjelpe deg. 

Vårt anskaffelsesteam har omfattende erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører på alle trinn i anskaffelsesprosessen. Gjennom rammeavtaler med oppdragsgivere som Bane NOR, Statens vegvesen,  Forsvaret, Sporveien Oslo AS, en rekke fylkeskommuner og kommuner samt viktige leverandører til det offentlige, tilegner vi oss en omfattende praktisk erfaring innenfor dette feltet. 

Flere av våre advokater benyttes jevnlig som foredragsholdere for blant annet JUS og Nohr-Con. Vi tilbyr også interne og eksterne kurs for både oppdragsgivere og leverandører, og holder deg oppdatert gjennom våre nyhetsbrev og seminarer. 

They are highly skilled on all facets of issues related to procurement law,»…»act fast when needed and draw in expert opinions on matters that we think we already know the answer to – thus granting us the possibility to revise our own perspectives and adjust accordingly.

Chambers & Partners 2022

Vi bistår med

 • Råd ved valg av anskaffelsesstrategi og konkurranseform 
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag 
 • Kvalitetssikring av dokumenter oppdragsgiver selv har utarbeidet 
 • Kunngjøring av anbudsforespørsler, samt intensjonskunngjøringer 
 • Kvalitetssikring av tilbudsbesvarelser 
 • Spørsmål vedrørende evaluering av kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, avvisning, avlysning, innsyn og klage 
 • Utforming eller behandling av klager 
 • Saker om midlertidig forføyning 
 • Behandling av saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) 
 • Utforming og behandling av erstatningskrav, inklusive prosesser for domstolene 
 • Kontaktpersoner 

Relevant innsikt