Andreas Gard Meyer er tilknyttet forretningsområdet Teknologi, Media og IPR. 

Han er en del av et av Norges mest spesialiserte advokatmiljøer, som bistår kunder i forhold som knytter seg til teknologi og IT-prosjekter, digitalisering, media og rettighetsspørsmål. 

Andreas bistår hovedsakelig private og offentlige virksomheter med digitalisering, særlig:  

  • Forhandling og løpende oppfølging av IT-kontrakter, samt tvisteløsning  
  • Personvernrettslige vurderinger 
  • Transaksjoner i IKT-sektoren 
  • Løpende rådgivning innen immaterielle rettigheter.  

Andreas hjelper også virksomheter med regulatoriske spørsmål knyttet til digitalisering, særlig innen markeds- og forbrukervernlovgining.