Click continue to switch to the English version of our webpage.

Advokatfirmaet Haavind har gransket håndteringen av våpensaken i Oslo politidistrikt

Haavind fikk i mai 2022 i oppdrag fra Politidirektoratet å vurdere «varslersak i Oslo politidistrikt. Håndtering av våpensak fra politimester 2015–2020».

Mandatet fra direktoratet gjaldt både om det hadde blitt varslet i 2016 og om behandlingen av et eventuelt varsel var i tråd med arbeidsmiljøloven og gjeldende rutiner i politiet, samt om et varsel fra advokat i 2020 ble behandlet i tråd med nevnte regelverk og rutiner.

Haavinds rapport i saken er nylig overlevert til Politidirektoratet. Resultatet av undersøkelsen ble offentliggjort i november. Se politiets egen publisering av saken der Haavinds konklusjoner er omtalt her: Evalueringsrapporten om varslingen i våpensaken er klar – Politiet.no

Justisminister Emilie Enger Mehl, politidirektør Benedicte Bjørnland og politimester i Oslo, Beate Gangås, samt Politiets Fellesforbund har alle understreket at Haavinds rapport skal inngå i arbeidet fremover med å forbedre politietatens varslingsrutiner og praktiseringen av disse.

Undersøkelsen har vært gjennomført av Haavinds avdeling for Arbeidsliv og virksomhetsstyring ved advokatene Sten Foyn (ansvarlig for oppdraget) og Kristina S. Nymo, med god hjelp fra flere andre i Haavind.

Haavind takker for tildelingen av et viktig oppdrag.

Les også