Click continue to switch to the English version of our webpage.

Kristina Sørvang Nymo jobber i en av Norges største og høyest rangerte arbeidsrettsavdelinger. 

Hun bistår et bredt spekter av virksomheter med arbeidsrettslige problemstillinger og arbeider særlig med: 

  • Individuelle personal- og stillingsvernsaker 
  • Forhandlinger og prosedyre 
  • Varslingssaker  
  • Omstilling og nedbemanning 
  • Utarbeidelse og endring av arbeidsrettslige kontrakter