Click continue to switch to the English version of our webpage.

Sten Foyn er spesialisert innen arbeidsrett og EØS-rett. Han har møterett for Høyesterett.

Han har lang erfaring knyttet til omstrukturering/nedbemanning, virksomhetsoverdragelse/outsourcing, håndtering av personalsaker/oppsigelse pga egne forhold, arbeidstids- og arbeidsmiljøspørsmål, varsling, undersøkelser, tjenestemannsrett, personvern og internasjonal arbeidsrett.

Sten er styremedlem i Norsk Arbeidsrettslig Forening og norsk styremedlem i den Europeiske foreningen for arbeidsrettsadvokater (EELA). I 2013-2014 var han medlem av en gruppe som ble nedsatt av Arbeidsdepartementet for å vurdere varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Sten gives excellent legal advice, and is commercially minded and a solid negotiator.

Chambers & Partners, 2022