Fagområde

Bransje

Herman Stieng er spesialisert innen M&A og selskapsrett.

Han arbeider hovedsakelig med transaksjoner, herunder kjøp og salg av virksomheter for både finansielle og industrielle aktører. Herman arbeider også med generell selskapsrettslig og kontraktsrettslig rådgivning.