Click continue to switch to the English version of our webpage.

Entreprenør vant tvist om landbasert oppdrettsanlegg

Den danske entreprenøren Gråkjær, representert av Haavind, vant saken mot Fredrikstad Seafoods i tingretten. Tvistesummen var 165 millioner kroner.

Den danske entreprenøren Gråkjær, representert av Haavind, vant saken mot Fredrikstad Seafoods i tingretten. Tvistesummen var 165 millioner kroner.

Saken omhandler byggingen av Norges første landbasert oppdrettsanlegg for laks på Øra i Fredrikstad, der den danske entreprenøren Gråkjær ble hyret inn som entreprenør.

Etter at byggearbeidene startet, ble det i februar 2017 avdekket et alvorlig misforhold mellom den måten Fredrikstad Seafoods (FS) hadde opparbeidet byggetomten på, og det byggeriet som Gråkjær hadde prosjektert og planlagt

FS hadde opparbeidet byggegrunnen ved bruk av såkalte kalksementpeler. I Norge er dette en uvanlig fundamenteringsmetode for bygg, som gir stor risiko for skjevsetninger. Samtidig hadde Gråkjær på sin side prosjektert bygget basert på at det ikke ville oppstå setninger i grunnen.

Dette medførte at bygget måtte omprosjekteres, og det måtte etableres en hel bunn­plate under hele oppdrettsanlegget. Dette førte til store merkostnader og forsinkelser. Et sentralt tvistepunkt i saken var hvem av partene som skulle bære risikoen for disse merkostnadene og forsinkelsene.

Gråkjær fremmet underveis i prosjektet krav om tilleggsvederlag. Da FS avslo å betale, krevde Gråkjær at FS måtte stille sikkerhet (bankgaranti) for kravet.

FS nektet å stille sikkerhet, og Gråkjær stanset derfor arbeidene. FS mente på sin side at arbeidsstansen var uberettiget, og hevet kontrakten med Gråkjær.

Fredrikstad Seafoods krevde 125 millioner norske kroner av Gråkjær, mens den danske entreprenørens motkrav var på 30 millioner danske kroner.

Dom i saken falt onsdag 5. februar. Fredrikstad tingrett har gitt Gråkjær medhold, og fastslår at FS ikke hadde rett til å heve kontrakten. Gråkjær blir tilkjent 22,7 millioner danske kroner i erstatning, samt 15 MNOK i saksomkostninger.

-Vi er fornøyd med at retten har valgt å legge vekt på våre argumenter i sin vurdering av saken. Fredrikstad Seafoods må ta ansvaret for at anlegget måtte omprosjekteres, og den ekstrakostnaden det medførte. De hadde heller ikke grunnlag for å heve kontrakten med vår klient Gråkjær, sier Haavind-partner Johnny Johansen.

Rettssaken ble ført over seks uker, og ble flyttet fra Fredrikstad til Haavinds lokaler i Oslo. Haavinds team på saken var partner Johnny Johansen og advokatene Silje Helene Bakkevig Dagsland og Emil Risbøl.

Kontakt oss

Les også