Click continue to switch to the English version of our webpage.

Emil Risbøl er senioradvokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger. 

Han arbeider hovedsakelig med entreprise- og kontraktsrett, hvor han bistår en rekke kommersielle aktører med rådgivning og tvisteløsning, spesielt innen bygge- og anleggsbransjen, samt innen sektorer som industri, infrastruktur og akvakultur. Han har også erfaring fra andre rettsområder, som fast eiendom og insolvens. 

Emil involverer seg i flere prosjekter med internasjonalt tilsnitt, og har derfor omfattende erfaring innen rådgivning og tvisteløsning på engelsk. I tillegg arbeider han i stor utstrekning med tvisteløsning og prosedyre, spesielt i tilknytning til større tvister. Han har blant annet erfaring fra internasjonale voldgiftssaker, i tillegg til flere prosesser for de ordinære domstolene.