Click continue to switch to the English version of our webpage.

Delingsøkonomiens tid spesialrapport

Et av prinsippene til delingsøkonomien er at kun den som deler vil få. Inspirert av dette gjennomgår vi i denne spesialrapporten konsekvenser av delingsøkonomien, og hvordan det rettslige vil påvirke norske og utenlandske virksomheter.

Et av prinsippene til delingsøkonomien er at kun den som deler vil få. Inspirert av dette gjennomgår vi i denne spesialrapporten konsekvenser av delingsøkonomien, og hvordan det rettslige vil påvirke norske og utenlandske virksomheter.

På få år har den digitale økonomien, som delingsøkonomien er en del av, snudd opp ned på etablerte bransjer og forretningsmodeller. Mange virksomheter har vært nødt til å forandre seg raskt og brutalt. Det kalles gjerne disrupsjon.

Sammen med at etablerte aktører og modeller blir truffet av en ny virkelighet, blir også reguleringen av de ulike næringene forstyrret. Noen ganger er det de nye aktørene som må tilpasse seg et eldre lovverk. Andre ganger er det de etablerte aktørene som må forandre seg. Og av og til er det myndighetene som må bevege seg for å få en hensiktsmessig regulering på plass.

I denne spesialrapporten er det vurderinger knyttet til delingsøkonomiens virkning på blant annet:

  • Arbeidsmarkedet
  • Konkurranserett
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Opphavsrett
  • IT-anskaffelser

Et kjernepunkt i digitaløkonomien er at den strekker seg tvers over etablerte bransjer og fagfelt. For å møte den nye tiden har vi i #haavindtech etablert et vitalt og tverrfaglig miljø innrettet for å gi best mulig juridiske og strategiske råd om den
digitale hverdagen og digital forretningstransformasjon.Last ned rapporten her

Kontakt oss

Les også