Click continue to switch to the English version of our webpage.

CSAM Health Group – Rettet emisjon og opptak til notering på Merkur Market

Vi gratulerer CSAM Health Group AS (“CSAM” eller “Selskapet») med gjennomføring av en rettet emisjon på 825 millioner kroner («den Rettede Emisjonen») kombinert med et nedsalg fra eksisterende aksjonærer og etterfølgende opptak til notering på Merkur Market.

Vi gratulerer CSAM Health Group AS (“CSAM” eller “Selskapet») med gjennomføring av en rettet emisjon på 825 millioner kroner («den Rettede Emisjonen») kombinert med et nedsalg fra eksisterende aksjonærer og etterfølgende opptak til notering på Merkur Market.

Den Rettede Emisjonen ga et brutto emisjonsproveny til Selskapet på ca. NOK 325 millioner ved utstedelse av nye aksjer, i tillegg til ca. NOK 500 millioner til eksisterende aksjeeiere gjennom sekundærsalget. Emisjonen mottok sterk interesse fra nordiske og internasjonale investorer og ble betydelig overtegnet. Selskapets første handelsdag på Merkur Market var 9. oktober 2020.

CSAM er en ledende leverandør av nisjeløsninger innen eHelse i Norden. Selskapets ledende produktportefølje inkluderer innovative nisjeløsninger relatert til helsetjenester, medisinsk bildebehandling, kvinners og barns helse, beredskap og krisehåndtering og styringssystemer for laboratorieinformasjon som gir helsearbeidere tilgang til relevant klinisk informasjon på behandlingsstedet. CSAM har hovedkontor i Oslo, med virksomhet i Norge, Sverige, Finland, Danmark og UK, samt som et heleid programvareselskap på Filippinene.

Haavind har vært juridisk rådgiver for CSAM i forbindelse med den Rettede Emisjonen og opptaket til handel på Merkur Market.

Kontakt oss

Les også