Brexit – hvilken eksponering har din virksomhet?

Storbritannia ligger an til å tre ut av EU og EØS 31. januar 2020. Det er fortsatt uklart om det foreligger tilstrekkelig oppslutning i det britiske underhuset om den reviderte utmeldelsesavtalen. Nå er det stor risiko for en «no-deal» brexit.

Dersom Storbritannia trer ut av EU og EØS uten overgangsordninger, vil det føre til betydelige forstyrrelser i handelen med Storbritannia. Dette vil også ramme norske aktører.

Brexit haavind

No-deal brexit: Hvordan rammes norske virksomheter?
En no-deal brexit vil få betydelige konsekvenser også for norsk næringsliv. Storbritannia vil over natten gå ut av det indre markedet i EU og EØS. Hvilket rammeverk vil gjelde for norske virksomheter?

Hvordan bør norske virksomheter forberede seg på en no-deal brexit?
En «no-deal» brexit vil ramme norsk næringsliv, men ulike bransjer vil rammes på forskjellige måter. Virksomheter innen samme bransje vil heller ikke rammes likt. En forsvarlig håndtering av brexit-risikoen forutsetter at risikofaktorene blir identifisert og vurdert. Vi ser nærmere på tre viktige steg virksomheten bør gjennom.

no-deal brexit haavind

Haavind har lang erfaring i å bistå store norske aktører i analyse og håndtering av risiko knyttet til virksomhet i utlandet. Våre eksperter kan bistå med en gjennomgang av selskapets kjøp av varer og tjenester fra britiske leverandører og salg til det britiske markedet. Vi bistår også med å utarbeide retningslinjer for fremtidige kontrakter.