Simen Klevstrand leder fagområdet EU/EØS- og konkurranserett. 

Han bistår klienter over hele spekteret av konkurranserettslige problemstillinger. Han har håndtert konkurransesaker både overfor EU-kommisjonen og norske konkurransemyndigheter, og i norske domstoler. 

Han har betydelig erfaring i å rådgi norske og utenlandske virksomheter i forbindelse med oppkjøp og etablering av joint ventures og utforming av ulike typer samarbeid, både i konkurranserettslige spørsmål og ved fremforhandling av avtaleverk. Han har blant annet lang erfaring med å rådgi aktører innenfor varehandel.  

He is a sharp thinker, knowledgeable and very accommodating and business-minded while focusing on trying to find the solution.

Chambers & Partners, 2022

Simen har også betydelig kompetanse innenfor statsstøtteretten.  

Simen bistår dessuten innenfor sanksjonsrådgivning og eksportkontroll, FDI screening og rådgivning knyttet til internasjonale handelsavtaler.  

Simen arbeider særlig med: 

  • Fusjonskontroll og FDI 
  • Samarbeid og joint ventures 
  • Distribusjons- og forhandleravtaler  
  • Bistand under dawn raids og etterforskning  
  • Konkurranserettslige tvister 
  • Bistand til aktører innen varehandelen 
  • Russland-sanksjonene 

Simen er fremhevet innen konkurranserett av de internasjonale ratingbyråene Chambers & Partners, The Legal 500 og Who’s Who Legal. Han er også rangert som en av landets ledende konkurranseadvokater i Finansavisens Advokatundersøkelse.