Marianne Henne Møller er tilknyttet forretningsområdet Teknologi, Media og IPR.

Hun er en del av et av Norges mest spesialiserte advokatmiljøer, som bistår kunder i forhold som knytter seg til teknologi og IT-prosjekter, digitalisering, media og rettighetsspørsmål.

Marianne er spesialisert innen EU/EØS- og konkurranserett.

Marianne arbeider særlig med konkurranserettslige spørsmål knyttet til konkurransebegrensende samarbeid, misbruk av dominerende stilling og fusjoner og oppkjøp.