Click continue to switch to the English version of our webpage.

Hvorfor vil Brexit endre rammevilkårene?

I Norge er vi vant med at handel og samarbeid med EU går nokså knirkefritt på de fleste områder, på tross av at Norge står utenfor EU. Vil det samme gjelde for britiske selskaper etter at Storbritannia er trådt ut?

I Norge er vi vant med at handel og samarbeid med EU går nokså knirkefritt på de fleste områder, på tross av at Norge står utenfor EU.

Vil det samme gjelde for britiske selskaper etter at Storbritannia er trådt ut?

Trolig ikke. Norge har tilnærmet full markedsadgang gjennom EØS-avtalen. Den britiske regjeringen har forkastet et slikt alternativ, blant annet fordi Storbritannia ikke vil akseptere prinsippet om fri bevegelighet for EU- og EØS-borgere.  Uansett hvor godt britene lykkes i de kommende forhandlingene med EU, blir det derfor en reell forskjell fra medlemskap.

  • European Union (Withdrawal Bill). Loven som siden 1972 har bestemt at EU-lovgivningen gjelder i Storbritannia, skal oppheves gjennom den såkalte «European Union (Withdrawal) Bill». Denne skal tre i kraft ved datoen for uttreden fra EU, altså i mars 2019. Samtidig vil denne loven innføre den samme EU-lovgivningen i nasjonal britisk rett. Dermed kan de gjennomførte lovbestemmelsene i fremtiden endres ved britiske lovvedtak.
  • Like regler ikke nok. Det indre markedet er basert på at EU-landene har felles lovgivning for varer og tjenester. Men gjennomføringen av EU-lovgivning i britisk lov gjennom «European Union (Withdrawal) Bill» er ikke nok til å videreføre full markedsadgang. På viktige områder er markedsadgang basert på EU-regler om gjensidig godkjennelse, og denne modellen forutsetter EU- eller EØS-medlemskap. For eksempel opererer britiske finansinstitusjoner i dag fritt innenfor EU basert på reglene om «passporting», og det er slett ikke gitt at EU vil lage en særskilt britisk løsning for å videreføre dette.
  • Norge kan falle utenfor EU-løsninger. På områder hvor like regler ikke er nok til å sikre britiske selskaper full markedsadgang, vil det bli forhandlinger mellom EU og Storbritannia om skreddersydde modeller. Det er usikkert hva de andre EU-landene er villige til å gi. For Norges del er det dessuten usikkert om EU er villig til å gjøre tilpasninger i EØS-reglene slik at spesialløsningene utvides til å omfatte Norge, eventuelt om løsninger kan etableres direkte mellom Storbritannia og Norge.

Les også vår vurdering av hvordan Brexit kan påvirke virksomhetens avtaler.

Les også