Click continue to switch to the English version of our webpage.

Private Equity

Vårt tverrfaglige team har lang erfaring i å bistå norske og internasjonale private equity og venture capital-fond og rådgivere innen investeringer og salg, samt løpende rådgiving til porteføljeselskaper.

Gjennom mange år har våre advokater jobbet tett med bransjen og interesseorganisasjoner som Norsk Venturekapitalforening og opparbeidet seg en stor bransjeforståelse. 

Vi tilbyr tjenester innen alle typer private equity-transaksjoner: kjøp og salg av unoterte selskaper, kjøp av børsnoterte selskaper, børsnoteringer, co-investeringer og etablering av medinvesteringsstrukturer. 

I tillegg er oppkjøpsfinansiering og finansieringsstrukturer en viktig del av våre tjenester. Vår styrke ligger i vårt tette samarbeid med andre spesialområder i Haavind, for dermed å kunne sette sammen et team som innehar nødvendig spisskompetanse for å finne løsninger for deg og din virksomhet. 

Relevant innsikt