Media og underholdning

Vi har spisskompetanse innenfor bl.a. medierett, opphavsrett, personvern og markedsrett og bistår en rekke betydelige norske og internasjonale medie- og underholdningsbedrifter.

Våre advokater er med på utviklingen i mediemarkedet og du får tilgang til et dynamisk og engasjert team som kjenner media- og underholdningsbransjen svært godt. 

Vi er rådgiveren som raskt forstår dine utfordringer og bidrar med konkrete løsninger.

Utviklingen går med full fart fremover. Distribusjon av ulike typer innhold skjer på stadig flere tekniske plattformer, ofte parallelt. Det gir store muligheter for et variert tilbud som blant annet on-demand-tjenester for TV, film og musikk, samt nye distribusjonsmetoder for bøker, spill og underholdningstjenester. Samtidig kan rettighetsklarering bli komplekst, og markedet er underlagt omfattende regulering. 

Vi bistår med

 • Rettighetsklarering for litterære og audiovisuelle verk 
 • Kontraktsforhandlinger 
 • Utførelse av tvistesaker 
 • Rettslig vurdering av manuskripter 
 • Bistand knyttet til redaktør- og utgiveransvar 
 • Rammebetingelser for filmproduksjon 
 • Vurdering av reklamekampanjer 
 • Strategier for ivaretakelse av rettigheter 
 • Håndhevelse av rettigheter 
 • Myndighetskontakt 
 • Spill- og underholdningstjenester 

Relevant innsikt