Click continue to switch to the English version of our webpage.

Helse og life science

Helse- og Life Sciences er en innovasjonsdrevet og kompleks sektor der aktørene står overfor mange og varierte utfordringer. Sektoren er strengt regulert og bransjeaktørene må ofte operere i skjæringspunktet mellom kryssende regelverk. 

Våre advokater har nødvendig bransjeinnsikt og juridisk kompetanse til å gi juridiske råd med kommersiell vinkling til blant annet legemiddelprodusenter, bioteknologibedrifter, leverandører av medisinsk utstyr og e-helsebedrifter. Vi håndterer både kompliserte og omfattende prosesser så vel som mindre oppdrag for store globale aktører og mindre oppstarts- og vekstbedrifter innen blant annet IPR, konkurranserett, regulatoriske forhold, kontraktsrett, finansiering og selskapsrett. 

Som eneste norske medlem av det europeiske advokatnettverket Conferénce Bleue har vi unik tilgang til juridisk ekspertise knyttet til regelverket for legemidler, helse og medisinsk utstyr i de fleste europeiske land. 

Vi bistår med

  • Regulatoriske forhold innenfor legemidler, medisinsk utstyr og bioteknologi 
  • Regelverket for markedsføring av legemidler 
  • Kommersielle avtaler, slik som avtaler om lisensiering, produksjon, distribusjon, samarbeid og forskning og utvikling 
  • Tvister om patentinngrep og gyldighet av patenter 
  • Beskyttelse og håndtering av immaterielle rettigheter 
  • Oppkjøp og fusjoner 
  • Parallellhandel 
  • Markedsføring av legemidler og medisinsk utstyr overfor helsepersonell 
  • Pris- og refusjonsspørsmål om legemidler 
  • Spesialistområder som f.eks. skatt, arbeidsliv, konkurranserett og offentlige anskaffelser 

Relevant innsikt