Haavind med norsk bidrag til internasjonal guide for markedsføring av legemidler

Håkon Austdal og Vebjørn Krag Iversen i vår bransjegruppe Helse og Life Science har skrevet det norske kapittelet til International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2017, om markedsføring av legemidler.

Håkon Austdal og Vebjørn Krag Iversen i vår bransjegruppe Helse og Life Science har skrevet det norske kapittelet til International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2017, om markedsføring av legemidler.

Publikasjonen er et praktisk oppslagsverk som dekker regelverket i ulike land, og dekker alminnelige problemstillinger innenfor markedsføring av legemidler. Eksempler på temaer som behandles er reklame overfor helsepersonell, gaver og andre ytelser, dekning av utgifter i forbindelse med reiser mv. og reklame til offentligheten.Det norske kapitlet laster du ned her. Du finner hele publikasjonen på ICLGs hjemmeside.

Les også