Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind har bidratt til Varslingsutvalget sitt arbeid med nye varslingsregler i arbeidsmiljøloven

Før helgen kom det en ny NOU (2018:6) om varsling i arbeidslivet. Utredningen fra Varslingsutvalget, «Varsling og vern», foreslår flere viktige endringer, blant annet om Varslingsombud og erstatningsnivået ved varsling.

Før helgen kom det en ny NOU (2018:6) om varsling i arbeidslivet. Utredningen fra Varslingsutvalget, «Varsling og vern», foreslår flere viktige endringer, blant annet om Varslingsombud og erstatningsnivået ved varsling.

Vi i Haavind har bidratt til Varslingsutvalget sitt arbeid på flere måter.

Partner og leder for avdelingen for Arbeidsrett og pensjon, Lars Kokkvold, var en av advokatene som ble intervjuet av Varslingsutvalget som står bak NOU-en. Lars delte sine praktiske erfaringer med varslingsreglene, og kunne bidra til utvalget sitt arbeid med relevant og nyttig bakgrunnsinformasjon. Dette kom opp som følge av en kronikk publisert i Aftenposten om nettopp varsling.

I tillegg har partner og advokat Sten Foyn, sammen med den italienske økonomiprofessoren Giancarlo Spagnolo, vært samarbeidspartner med fagmiljøet i Oslo Economics om utredningen «Verdien av varsling.»

Utredningen er utarbeidet for Varslingsutvalget og analyserer den samfunnsøkonomiske verdien av varsling, utfordringer med dagens varslingspraksis m.v. Utredningen kan du lese her.

varslingsutvalget haavind
varslingsutvalget haavind

Les også