Sten Foyn

Partner

+47 928 35 278

836a08f4349edfc37

Last ned vCard

foyn_sten

Sten er spesialisert innen arbeidsrett og EØS-rett.

 

Han har lang erfaring knyttet til omstrukturering/nedbemanning, virksomhetsoverdragelse/outsourcing, håndtering av personalsaker/oppsigelse pga egne forhold, arbeidstids- og arbeidsmiljøspørsmål, varsling, undersøkelser, tjenestemannsrett, personvern og internasjonal arbeidsrett.

Sten er ranket innen arbeidsrett i European Legal Experts (Legal 500), Chambers og Who’s Who Legal. Han er styremedlem i Norsk Arbeidsrettslig Forening, Norges styremedlem i den europeiske foreningen for arbeidsrettsadvokater, EELA og har vært medlem av Arbeidsdepartementets referansegruppe for vurdering av varslingsreglene.

The team is ‘one of the best in the field’ and ‘Sten Foyn has ‘rich practical experience’ [Tier 1]  Legal 500 (2016).

‘He is thorough, service-minded and gives highly valued legal advice’.
Chambers & Partners Europe (2018)

Utdanning og erfaring

 • 2002-
  Advokatfirmaet Haavind, partner 2008
 • 2001-2002
  Konstituert dommer i Oslo tingrett
 • 1997-2001
  Rådgiver og kontorsjef hos Sivilombudsmannen
 • 1995-1997
  Dommerfullmektig, Drammen byrett
 • 1992-1994
  Universitetsstipendiat, Senter for EF-rett, UiO
 • 1991
  Assistent ved Generaladvokatembetet
 • 1990
  Cand. jur, UiO

Publikasjoner

 • 2018
  Medforfatter i Arbeidsrett.no (kommentarutgave til arbeidsmiljøloven)
 • 2013
  Foyn, S. & Brøndmo, M. (2013). Solidaransvar for lønn mv. hos underleverandører, Lov og Rett, (2), 152-174.
 • 2012
  Torpp, Bjørn Olav, Foyn, S. & Bondeson, Herman. (2012). Venture capital-investeringer: En oversikt over enkelte rettslige problemstillinger og praktiske utfordringer knyttet til krav som investor ofte stiller overfor minoritetsaksjonærer, Tidsskrift for forretningsjus, (2), 67-84
 • 2011
  Foyn, S. EØS-rett
 • 1990
  Foyn, S. Pasienters Rettsstilling