Sten Foyn

Partner

+47 928 35 278

39de13a8094f59c68

Last ned vCard

foyn_sten

Sten Foyn er spesialisert innen arbeidsrett og EØS-rett. Han har møterett for Høyesterett.

 

Han har lang erfaring knyttet til omstrukturering/nedbemanning, virksomhetsoverdragelse/outsourcing, håndtering av personalsaker/oppsigelse pga egne forhold, arbeidstids- og arbeidsmiljøspørsmål, varsling, undersøkelser, tjenestemannsrett, personvern og internasjonal arbeidsrett.

https://haavind.no/content/uploads/2019/03/Sten.jpg
Chambers & Partners

“…he is well recognised and respected, as well as professionally curious with regard to new challenges and sophisticated legal questions,”

Chambers & Partners Europe 2019

Sten er rangert innen arbeidsrett i European Legal Experts (The Legal 500), Chambers & Partners og Who’s Who Legal.

Han er styremedlem i Norsk Arbeidsrettslig Forening, Norges styremedlem i den europeiske foreningen for arbeidsrettsadvokater, EELA og har vært medlem av Arbeidsdepartementets referansegruppe for vurdering av varslingsreglene.

https://haavind.no/content/uploads/2019/05/emea_recommended_lawyer_2019.jpg

“Sten Foyn, really takes his client's needs seriously”

The Legal 500 (2019)

Utdanning og erfaring

 • 2002-
  Advokatfirmaet Haavind, partner 2008
 • 2001-2002
  Konstituert dommer i Oslo tingrett
 • 1997-2001
  Rådgiver og kontorsjef hos Sivilombudsmannen
 • 1995-1997
  Dommerfullmektig, Drammen byrett
 • 1992-1994
  Universitetsstipendiat, Senter for EF-rett, UiO
 • 1991
  Assistent ved Generaladvokatembetet
 • 1990
  Cand. jur, UiO

Publikasjoner

 • 2018
  Medforfatter i Arbeidsrett.no (kommentarutgave til arbeidsmiljøloven)
 • 2013
  Foyn, S. & Brøndmo, M. (2013). Solidaransvar for lønn mv. hos underleverandører, Lov og Rett, (2), 152-174.
 • 2012
  Torpp, Bjørn Olav, Foyn, S. & Bondeson, Herman. (2012). Venture capital-investeringer: En oversikt over enkelte rettslige problemstillinger og praktiske utfordringer knyttet til krav som investor ofte stiller overfor minoritetsaksjonærer, Tidsskrift for forretningsjus, (2), 67-84
 • 2011
  Foyn, S. EØS-rett
 • 1990
  Foyn, S. Pasienters Rettsstilling