Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ungt Entrepriseforum retter søkelyset mot kraftutbyggingsprosjekt

For fullsatt sal delte prosjektledelsen fra noen av landets største kraftutbyggingsprosjekt sine erfaringer.

For fullsatt sal delte prosjektledelsen fra noen av landets største kraftutbyggingsprosjekt sine erfaringer.

Ungt Entrepriseforums årlige kick-off gikk av stabelen den 28. februar, og i salen satt representanter for hele bredden innenfor entreprise, energi og juss. Et meget populært arrangement som tidlig ble fulltegnet, og som verdsettes av de fremmøtte.

Under årets første samling kunne deltakerne glede seg over to engasjerende og meget interessante innlegg. Med begge bein godt plantet i prosjektet for utvidelse av Norges største elvekraftverk, Vamma, var det ikke noe problem for prosjektleder Fridjar Molle fra E-Co Energi å engasjere deltakerne med et unikt innblikk i dimensjonene og utfordringene ved et så stort prosjekt.

Ungt Entrepriseforum kraftsektoren Haavind
Ungt Entrepriseforum kraftsektoren Haavind

I kjølvannet av Fridjars gode innspill på hva en fra byggherresiden tenker rundt samarbeidet med entreprenører, var det naturlig å høre fra «den andre siden»; entreprenøren.

Prosjektsjef i Skanska, Anders Geirsta, fulgte opp med et engasjerende innlegg om hvordan slike større prosjekt arter seg sett fra entreprenørens side.

Med seg hadde han advokat Henning Strandhagen som kunne dele mer om det juridiske bak både avtaleverk, risikofordeling og ansvar. Deltakerne fikk med andre ord et svært dekkende innblikk i en bransje i vekst.

Ungt Entrepriseforum kraftsektoren Haavind
Ungt Entrepriseforum kraftsektoren Haavind

Tverrfaglige samlinger som disse er svært viktige for videreutviklingen av bransjen, noe som kom tydelig frem under den påfølgende debatten. Med ulik kompetanse- og erfaringsbakgrunner stilte tilhørerne spørsmål og bidro til diskusjon rundt problemstillinger knyttet til kraftutbyggingsprosjekter.

Veiledet av senioradvokat Mari Reitzel Bjerke, som selv jobber med kraftbransjen på lignende prosjekt, fikk deltakerne gode innblikk i de rike erfaringene til Fridjar og Anders.

Ungt Entrepriseforum kraftsektoren Haavind
Ungt Entrepriseforum kraftsektoren Haavind

Etter endt faglig samling kunne medlemmene trekke seg tilbake for god mat og drikke tilberedt og servert av mesterkokk Øyvind Hjelle og hans team. Diskusjonene fortsatte utover kvelden, gode venner og kolleger fikk tid til å bli enda bedre kjent, og nye kontakter ble knyttet.

Ungt Entrepriseforum er en arena som bidrar til økt kompetansedeling og erfaringsutveksling i bransjen, og vi er stolte over å kunne være både medlem av og vertskap for forumet.

Ungt Entrepriseforum kraftsektoren Haavind
Ungt Entrepriseforum kraftsektoren Haavind

Les også