Seier for arbeidsgiver i Arbeidsretten – nå streiker ansatte i Industri Energi

Den 15. september 2016 kom Arbeidsretten enstemmig til at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norsk Olje og Gass (NOG) ikke begikk tariffbrudd da det ble inngått ny tariffavtale med YS og SAFE i sommer – selv om inngåelsen skjedde før det forelå kollektiv avklaring for Oljeserviceavtalen med Industri Energi og Landsorganisasjonen i Norge (LO).
LO og Industri Energi tapte dermed saken i Arbeidsretten. Arbeidstakersiden har omtalt dommen som en «bestilling på streik». 21. september 2016 ble over 300 oljearbeidere tatt ut i konflikt etter at Industri Energi brøt forhandlingene 3,5 time på overtid.

Den 15. september 2016 kom Arbeidsretten enstemmig til at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norsk Olje og Gass (NOG) ikke begikk tariffbrudd da det ble inngått ny tariffavtale med YS og SAFE i sommer – selv om inngåelsen skjedde før det forelå kollektiv avklaring for Oljeserviceavtalen med Industri Energi og Landsorganisasjonen i Norge (LO).

LO og Industri Energi tapte dermed saken i Arbeidsretten. Arbeidstakersiden har omtalt dommen som en «bestilling på streik». 21. september 2016 ble over 300 oljearbeidere tatt ut i konflikt etter at Industri Energi brøt forhandlingene 3,5 time på overtid.

Oljeserviceavtalen der Industri Energi og LO er part, og Brønnserviceavtalen, der SAFE og YS er part, betegnes som parallelle overenskomster. Partene har avtalt at Oljeserviceavtalen, som er den største avtalen, skal være førende for blant annet Brønnserviceavtalen. I forbindelse med vårens tariffoppgjør, valgte SAFE å bryte forhandlingene, mens Industri Energi bestemte seg for å utsette forhandlingene i påvente av resultatet for sokkeloppgjøret. Resultatet av dette var at oppgjøret under Brønnserviceavtalen med SAFE gikk til mekling, som senere endte med enighet med arbeidsgiversiden – før det forelå en kollektiv avklaring for Oljeserviceavtalen.

LO og Industri Energi mente dette var et tariffbrudd, men fikk ikke rettens medhold. Arbeidsretten mente at partene må innrette forhandlingene på en slik måte at Oljeserviceavtalen forhandles/mekles først – eller i det minste parallelt – med de øvrige overenskomstene. I dette tilfellet var det Industri Energi som måtte ta hovedansvaret for den situasjonen som hadde oppstått. Arbeidsretten uttalte følgende:

«Hver av partene bærer risikoen for at egen strategi og forhandlingsopplegg muliggjør oppfyllelsen av punkt 2.1.2 … . Etter en samlet vurdering er Arbeidsretten kommet til at NOG i dette tilfelle ikke er å laste for at OSA ikke ble forhandlet/meklet ferdig før BSA. NOG har, slik Arbeidsretten ser det, gitt IE muligheten til å komme først i tid. Forbundet må derfor selv bære hovedansvaret for den situasjon som oppsto.»

Industri Energi har omtalt Arbeidsrettens resultatet en «bestilling på streik». 21. september ble over 300 oljearbeidere tatt ut i streik etter at partene brøt forhandlingene 3,5 time på overtid. I tillegg er 350 personer permittert som en direkte følge av streiken. Årsaken til dette er at streikerammede bedrifter ikke lenger har arbeidsoppgaver til alle fordi installasjonene til havs stenges ned. Arbeidsgiversiden har uttalt at ytterligere permitteringer er ventet.

I forbindelse med en streik vil det normalt oppstå en rekke problemstillinger, blant annet relatert til hvem som er omfattet av streiken og hva som kan anses som streikebryteri. Haavinds arbeidsrettsavdeling har en egen tariffgruppe som arbeider særskilt med problemstillinger innen dette feltet. Se for øvrig vår artikkel «Er din virksomhet forberedt på streik?».