Click continue to switch to the English version of our webpage.

Polygon har inngått avtale om kjøp av Kaph Entreprenør AS

Haavind har bistått Polygon i en prosess som nå har resultert i inngåelsen av en avtale om kjøp av Kaph Entreprenør AS.

Haavind har bistått Polygon i en prosess som nå har resultert i inngåelsen av en avtale om kjøp av Kaph Entreprenør AS.

Kaph er et entreprenør- og rehabiliteringsselskap med 220 ansatte og en årlig omsetning på ca. NOK 480 mill. Transaksjonen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet og forventes å bli gjennomført i løpet av andre kvartal 2021.

Se pressemeldingen fra Polygon

Industrial technology concept. Communication network. INDUSTRY 4.0. Factory automation.

Kontakt oss

Les også