Click continue to switch to the English version of our webpage.

Personvern – hva skal til for å lykkes i fremtidens kundebehandling?

Personvern berører alle – enten du behandler ansattdata eller kundedata. I media kan vi daglig lese om personvern og store konsekvenser hvis man ikke overholder nytt personvernregelverk. Mange virksomheter setter inn store ressurser for å etterleve regelverket innen 25. mai neste år.

Personvern berører alle – enten du behandler ansattdata eller kundedata. I media kan vi daglig lese om personvern og store konsekvenser hvis man ikke overholder nytt personvernregelverk. Mange virksomheter setter inn store ressurser for å etterleve regelverket innen 25. mai neste år.

For de fleste firmaer i Norge er forskjellene på gammelt og nytt regelverk ikke er så store – hvis man har hatt alt på plass fra før. Noen forskjeller er det og kravene blir strengere, men alt i alt er det ingen revolusjon. Derimot er det en lengre vei å gå hvis virksomheten ikke har hatt fokus på personvern fra før.

For et næringsliv som har fokus på digitalisering, tilpasset kundedialog og forretningsutvikling, kan personvern oppfattes som en begrensning og regelverket som uoverkommelig. Men personvern er håndterbart. Se på ny personvernlovgivning som en verktøykasse – rammebetingelsene for at din virksomhet kan bruke persondata i virksomheten til sin fordel. Data er vår tids økonomiske gull.

Skal du lykkes, kommer du ikke langt uten å analysere og bruke kundedata.

Samtidig må kundene ha tillit til din virksomhet. Tillit til at bedriften beskytter og forvalter kundedataene på en måte som også ivaretar kundens interesser og rettigheter. Du må gi dine kunder informasjon og kontroll over egne opplysninger. Det er ett av grunnprinsippene i nytt regelverk.

Behandling av data om personer i en digital økonomi medfører en del utfordringer. Datatilsynets personvernrapport for 2017 drøfter noen problemer med den stadig økende bruk av data – som for eksempel tap av kontroll. Med økt digitalisering er det vanskelig å ha full oversikt over hvilke spor man legger igjen og hvem som vet hva. I tillegg kan digitalisering også føre til en økt sårbarhet. God informasjonssikkerhet er derfor viktig.

Personvern og informasjonssikkerhet går hånd i hånd. Skal du lykkes med kundene, må du har deres tillitt. Det er neppe grunn til å tro at kundene vil være mindre opptatt av personvern i fremtiden.

Å klare balansen mellom personvern og virksomhetens interesser kan fremstå vanskelig, men er mulig. I Haavind har vi fokus på hjelpe offentlige og private virksomheter til å se nytten av og fordelene med nytt personvernregelverk, ikke bare se på dette som en administrativ byrde og kostnad.

Les også